Nowatorskie proponowane rozwiązanie gwarantuje bezobsługowość i bezawaryjność systemu sterowania. Zastosowane w naszych roletach wysokiej jakości silniki jak i akcesoria firmy Somfy pozwalają na obsługę rolet bezprzewodową RTS (Radio Technology Somfy) oraz kablową.


STEROWANIE PRZEWODOWE IB

Najprostszym sposobem sterownia jest jeden przełącznik do obsługi jednej osłony. Do takiego rozwiązana wykorzystujemy prosty w obsłudze przełącznik Inis Uno(zdj.1) lub Inis Duo(zdj.2) jeśli dwie rolety zamontowane są obok siebie. W przypadku planowania późniejszej rozbudowy automatyki do funkcji sterowania grupowego, centralnego i czasowego proponujemy zastosowanie przełącznika Centralis Uno IB(zdj.4) współpracującego z programatorem czasowym Chronis IB. Podczas instalacji przełączników Centralis Uno IB należy pamiętać o połączeniu ich ze sobą wcześniej przygotowaną instalacją przewodową. Dzięki temu rozwiązaniu późniejsza rozbudowa do sterowania centralnego, grupowego i czasowego będzie oparta na zastosowaniu tylko jednego dodatkowego urządzenia sterującego Chronis IB(zdj.3).


STEROWANIE BEZPRZEWODOWE (RTS)

Technologia radiowa sterowania napędami posiada dwie podstawowe zalety:

  • ogranicza okablowanie tylko do doprowadzenia zasilania napędu,
  • umożliwia dowolną zmianę konfiguracji sterowania napędami w trakcie eksploatacji, bez konieczności wykonywania prac adaptacyjnych, włączając w to rozbudowę systemu.

Bezprzewodowe sterowanie radiowe jest idealne do modernizacji i nowego budownictwa. Ponieważ polecenia sterujące są przekazywane drogą radiową, pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem nie są potrzebne żadne przewody sterujące. W konsekwencji znacznie redukuje się wydatki instalacyjne. Rozszerzenie konfiguracji lub jej zmiana jest możliwa w każdym momencie eksploatacji.

Do automatyki z zastosowaniem sterowania bezprzewodowego wykorzystujemy osobno do każdej z rolet przełącznik pojedynczy Centralis Uno RTS(rys.5). Dostosowany jest on do sterownika centralnego, grupowego i czasowego Chcronis RTS(rys.6) co pozwala na łatwą i szybką późniejszą rozbudowę systemu sterownia. Rolety mogą być także sterownie za pomocą pilota. Pilot Telis 1(rys.7) jest pilotem jednokanałowym przeznaczonym do sterowania pojedynczej rolety. Sterowanie dwóch do pięciu rolet jest możliwe dzięki pilotowi pięciokanałowemu Telis 4(rys.8). W przypadku kiedy rolet jest więcej proponujemy pilot Telis Composio RTS(rys.9). Jest on pilotem przeznaczonym do centralnego i indywidualnego sterowania osłon. Jego właściwości to:

  • 20 kanałów RTS.
  • Wywołanie pozycji komfortowych.
  • Indywidualna obsługa automatyki słonecznej.
  • Słowne opisy stref (kanałów) na wyświetlaczu.
  • Ekskluzywne wykończenie.

Protokół RTS operuje na częstotliwościach zapewniających bezawaryjną i niezakłóconą pracę instalacji, standardowy zasięg nadajników RTS do 300m w terenie otwartym lub 20m w budynku, po przejściu przez 2 masywne ściany żelbetowe.